zespół kanału guyona

ZESPÓŁ KANAŁU GUYONA

Zespoły nerwu łokciowego mogą być spowodowane chorobami kostno-stawowymi, urazami, lub schorzeniami neurologicznymi. Zespoły nerwu łokciowego (jego uszkodzenia) są  najczęściej spowodowane przewlekłym uciskiem występującym, albo w okolicy stawu łokciowego (Zespół rowka nerwu łokciowego) albo w okolicy nadgarstka (Zespół kanału Guyona). Wspólnymi objawami dla tych chorób są nieokreślone bóle łokcia z zaburzeniem czucia palca małego i serdecznego oraz zaburzeniami czynności ręki. Do objawów zaburzeń czynności ręki zaliczamy osłabienia chwytu, zaniki mięśni międzykostnych, niezdarność ruchową m. in. upuszczanie przedmiotów.

Leczenie: W celu rozpoznania wskazane jest badanie elektromiografia (EMG). Leczenie zachowawcze bardzo rzadko przynosi trwałą poprawę. U zdecydowanej większości Pacjentów jedynie leczenie operacyjne pozwala przywrócić w całości, lub częściowo utraconą funkcję ręki.

error: www.chirurgplastyk.pl