Jak przygotować się jeszcze przed zabiegiem z zakresu chirurgii plastycznej, aby zminimalizować ewentualne ryzyko?

DR BARTŁOMIEJ ZOŃ CHIRURG PLASTYK WARSZAWA | PRZED ZABIEGIEM

Witam Państwa serdecznie,

moim celem, jako chirurga plastyka jest nie tylko  wykonanie operacji lub zabiegu, której efektem ma być osiągnięcie upragnionego przez Państwa rezultatu. Jest nim  również dołożenie wszelkich możliwych starań, aby zbudować z Państwem długoterminową relację opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz stworzenie warunków, w których poczują się Państwo w pełni bezpiecznie i intymnie. Każdy zabieg niezależnie od jego rozległości jest przeżyciem stresującym dla Pacjentów, dlatego poniżej mogą Państwo zapoznać się z kilkoma informacjami dot. wymaganych badań, przygotowania przed zabiegiem oraz rekonwalescencji po.

PRZED ZABIEGIEM:

Badania laboratoryjne:

Pacjent proszony jest o wykonanie poniższych badań na ok. 2 tyg. przed planowanym zabiegiem i jak najszybsze dostarczenie ich wyników:

 • ZNIECZULENIE OGÓLNE:

– grupa krwi

– morfologia

– jonogram

– glukoza

– kreatynina

– APTT, INR, PT

– badania serologiczne: HBsAg, anti-HBs, anti-HIV, anti-HCV

– badanie ogólne moczu

– RTG klatki piersiowej z opisem

– EKG z opisem – po 40 roku życia.

 • ZNIECZULENIE DOŻYLNE: jak do ogólnego
 • ZNIECZULENIE MIEJSCOWE: w wyjątkowych przypadkach APTT, INR, PT

Jak dostarczyć badania:

Pacjent ma 3 możliwości dostarczenia badań na przed planowanym zabiegiem:

 • przynieść  badania ze sobą na konsultację,
 • przesłać skany badań mailem na adres: zon@chirurgplastyk.pl
 • dostarczyć osobiście do Zon Clinic ul. Kazimierzowska 43/J (wejście bezpośrednio od ul. Kazimierzowskiej)

Dostarczenie badań we wskazanym terminie umożliwi uniknięcie ew. przyszłych niedogodności np. zminimalizuje ryzyko nie wykonania operacji w umówionym terminie. Czasami konieczne jest odbycie konsultacji u innych specjalistów, od których będę wymagał dostarczenia opinii na piśmie o ewentualnych schorzeniach współistniejących. Na podstawie otrzymanych informacji oceniam wpływ tych chorób na planowany zabieg operacyjny.

Przeciwwskazania do zabiegu ustalam indywidualnie zarówno w kontekście konkretnego zabiegu jak i indywidualnie w stosunku, do każdego Pacjenta.

Spożycie alkoholu: na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zabiegu nie wolno pić alkoholu.

Palenie tytoniu: min. 4 tyg. przed operacją należy ograniczyć (najlepiej rzucić) palenie papierosów

Leki tzw. niesteroidowe, leki przeciwzapalne, w tym zawierające kwas acetylosalicylowy: min. 2 tyg. przed operacją należy odstawić wszelkie leki tego typu. Wydłużają one czas krzepnięcia krwi.

WARUNKI FINANSOWE

Ostateczna decyzja dotycząca procesu/metody planowanego zabiegu ustalana jest zawsze podczas konsultacji. Również podczas konsultacji z chirurgiem plastykiem zostaje oszacowany ostateczny koszt zabiegu, lub grupy zabiegów oraz wysokość wymaganej przedpłaty. Zamieszczony na stronie chirurgplastyk.pl cennik jest cennikiem poglądowym.

Przedpłata

Warunkiem gwarantującym dotrzymanie terminu zabiegu oraz utrzymanie ustalonej ceny bez względu na jakiekolwiek podwyżki jest wpłynięcie      w ciągu 7 dni od konsultacji przedpłaty na poniższe konto:

Prywatna Praktyka Lekarska Bartłomiej Zoń

16 1750 0012 0000 0000 3574 4606

                                                                           BNP Paribas Polska

W przypadku braku otrzymania przedpłaty we wskazanym terminie zastrzegam sobie prawo do odwołania wcześniej zaplanowanego zabiegu.

Co obejmuje ustalona cena operacji plastycznej?

Uzgodniona podczas konsultacji cena obejmuje:

 • zabieg operacyjny wraz z ustalonym rodzajem znieczulenia,
 • wymagane opatrunki,
 • komplet specjalistycznych ubranek pooperacyjnych – o ile wymaga tego dany zabieg,
 • pooperacyjne wizyty kontrolne ,
 • zdjęcie szwów w wyznaczonym terminie,
 • w przypadku  operacji wykonywanych w znieczuleniu ogólnym cena ta obejmuje również pobyt do następnego dnia wraz z dyżurem pielęgniarskim.