kto decyduje się na korektę nosa

Kto decyduje się na korektę nosa? 

W większości są to pacjenci niezadowoleni z wyglądu nosa i dążący do poprawy jego kształtu, rozmiaru oraz proporcji twarzy. Korektę nosa rozważają również osoby, które mają problemy z oddychaniem z powodu nieprawidłowości budowy nosa i przegrody nosowej, lub jako następstwo wcześniejszych urazów nosa. 

Możesz rozważyć korektę nosa jeżeli:

 • jesteś niezadowolony z kształtu, wielkości i wyglądu nosa,
 • nos jest nieproporcjonalny (jest za duży lub za mały),
 • występuje garb nosowy lub czubek nosa opada,
 • czubek nosa jest zbyt wysoko podniesiony lub szeroki,
 • nos jest krzywy, 
 • nos nie jest proporcjonalny,
 • masz nos po urazie,
 • masz wadę wrodzoną np. skrzywienie przegrody nosowej.

Korekta nosa – dla kogo?

Idealnym kandydatem do zabiegu plastyki nosa jest osoba, której zależy na poprawie jego kształtu i wielkości, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego wyglądu. Nie oczekuje efektu 0:1 z tzw. „zdjęcia”. Żaden doświadczony i odpowiedzialny chirurg plastyczny nie podejmie się wykonania plastyki nosa jako kopii „innego nosa” – a zdarzają się i takie oczekiwania.  Ogólny stan zdrowia jest dobry, a oczekiwania co do wyniku są realistyczne. I co również jest bardzo istotne, pacjent jest w stanie zaakceptować ryzyko związane z operacją i procesem rekonwalescencji. Ten zabieg szczególnie wymaga cierpliwości i opanowania, ponieważ jego ostateczny efekt będzie widoczny po upływie 6 miesięcy do roku.

Plastyka nosa i implant bródki.

Korekcja nosa zmodyfikuje kształt, rozmiar i wygląd nosa. W przypadku osób z tzw. ptasim profilem, chirurg plastyk może zasugerować konieczność zmiany proporcji w wyglądzie brody poprzez umieszczenie tzw. implantu bródki. Pomoże to w  osiągnięciu lepszych proporcji rysów twarzy. Jeżeli pacjent ma zbyt wydatną brodę, w celu poprawy proporcji twarzy może zostać wykonana resekcja bródki. Oczekiwania są istotnym czynnikiem kwalifikującym, lub nie, pacjenta do korekty nosa. Korektę nosa wykonaj u specjalisty chirurgii plastycznej. Zminimalizuj ryzyko związane z każdą operacją i skorzystaj z wiedzy oraz doświadczenia chirurga plastyka.

Najczęstsze oczekiwania związane  z wyglądem nosa:

 • poprawa proporcji nosa,
 • zwężenie nosa,
 • rozszerzenie lub zwężenie nozdrzy – skrzydełek,
 • wyprostowanie krzywego nosa,
 • zmiana kształtu czubka nosa,
 • zmiana kąta między nosem a górną wargą,
 • usunięcie garbu z nosa,
 • podniesienie czubka nosa.

Czy korekta nosa jest niebezpieczna?

Tak jak każda procedura chirurgiczna, również plastyka nosa jest obarczona pewnym ryzykiem. Dobrze wykonana korekta nosa opiera się na poprawie jego wyglądu, w oparciu o oczekiwania pacjenta i doświadczenie chirurga plastycznego, przy jednoczesnej poprawie bądź zachowaniu pełnej funkcjonalności nosa. Aby uniknąć komplikacji, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia chirurga plastyka, miej realne oczekiwania i stosuj się do wszystkich przed- i pooperacyjnych zaleceń. Jeżeli rozważasz korektę nosa zadzwoń i umów się na konsultacje.

 

M: +48 605 206 407 (dr Bartłomiej Zoń)

zon@chirurgplastyk.pl

 

facelift

facelift

Though there are many options to reduce the signs of aging. But in many cases, the facelift is still the most effective choice for the facial rejuvenation. There are a variety of approaches available to customize the procedure for each patient. During your initial consultation with dr Zoń, you’ll discuss which technique is right for you. Whether you’d like to add eyelid surgery or another procedure to the surgical plan. For dr Zoń, natural results are paramount for each patient seeking cosmetic surgery in Warsaw. Facelift treatment plans are fine-tuned to meet each patient unique needs. To request a consultation contact dr Zoń via mail or phone.

FACELIFT TECHNIQUES

Mini facelift technique

The mini lift is most often appropriate for younger patients between 35-40 and 45-50 years old. By lifting and repositioning facial skin, it can improve wrinkles in the cheeks. It has less of an effect on jowls and minimal effect on the neck.

Short scar technique 

In a short scar facelift, facial muscles are lifted vertically and fixated under tension. With the foundation of facial muscles and fat restored to a more youthful position, the skin may be tightened with minimal tension. The result is a dramatic improvement with a natural-appearing result. The short scar facelift primarily improves the cheeks and jowls but also improves the neck.

Full incision technique

Patients who wait until their 50’s or older for their first facial lift may have significant folds of excess skin in the neck. For these patients, the best option is a traditional lift with full incisions to obtain maximum benefit and a natural appearing result. The sheet-like muscles that contribute to neck bands are tightened, and excess fat is removed from the neck. Facial muscles are lifted and tightened in two vectors to improve the jowls and neck. The skin is then draped with minimal tension over the rejuvenated face.

Candidates

Most candidates for a facelift are in their 40s to 60s. Mini lifts and short scar techniques are most useful in younger patients. The full incision approach is best for older patients or following weight loss when there is substantial skin laxity in the neck. Patients should stop smoking and blood pressure should be properly controlled before surgery.

Recovery

Most facelift patients take about a week off of work. Most people usually look their best 6 weeks after surgery.

Combined Surgery

For maximum rejuvenation, eyelid surgery and laser resurfacing are frequently combined with facelifts in the same operation. Chin implants and brow lifts are also complementary procedures that may be performed at the same time as a facelift.

Risks

Complications from facelifts have been uncommon in my experience. Bleeding, infection delayed healing, and nerve damage are possible. Each of these complications is treatable with quality postoperative care.

To learn more about facelift surgery, including the short scar technique and mini facelift, request a consultation or call dr Zoń.

Plastic Surgery Consultant

 

rhinoplasty

rhinoplasty

Balance between artistry and medical science is an aesthetic surgeon with a passion for rhinoplasty. This procedure is also known as a “nose job”. Rhinoplasty is the most complex cosmetic surgery procedure. Dr Bartłomiej Zoń is expertly prepared for all noses, from simple cases through the most difficult, complicated and revision patients. Dr Bartłomiej Zoń listens to your concerns, takes time to plan your treatment and introduces these plans with the supreme commitment and attention to a successful outcome.

rhinoplasty

This procedure is the oldest facial plastic surgery going back thousands of years. Today, it is the most desired cosmetic procedure among men, and the second most popular procedure among women after breast augmentation. So rhinoplasty is one of the most popular but also the most challenging operations. Nose can be reduced, augmented, widened, narrowed, straightened and reshaped by correcting the bones and the cartilage. Similarly, different parts of the nose, tip of the nose and nostrils can be altered with surgical and minimally invasive procedures.

the rhinoplasty porocedure

Rhinoplasty is performed under a general anesthesia. Takes around two-three hours. There are two primary ways in which nasal surgery may be performed: open and closed. Dr Bartomiej Zoń is skilled and experienced in both techniques.

the open-structure rhinoplasty technique

An open approach offers greater access to the structure of the nose for more accurate treatment of problems and to restore support to the nose. This technique will require a very fine incision at the base of the nose.This involves a small incision between the nostrils, which leaves an almost imperceptible scar. This technique affords the best access and results, especially for a twisted nose and for tip deformities. The procedure requires both maintaining and improving the function of the nose while achieving excellent cosmetic results. Following the incision, the nasal ‘skeleton’ of bone and cartilage is meticulously remodeled to achieve the new nasal contour. The skin is then re-draped over the new frame and all incisions are closed. This procedure allows to resolve problems such as airway and sinus issues, snoring and rhinitis (allergy) can be surgically treated.

the closed-structure rhinoplasty technique

The closed technique does not require an external incision, as all incisions will be made inside of the nose. This technique has limitations as to what it can achieve, however, and it does not offer the same reliable long-term results, except in very select situations.

reason for rhinoplasty surgery

Nasal surgery is performed for a wide range of reasons from functional or reconstructive to cosmetic, or combined. The following reasons are common to consider nasal surgery:

 • the nose may be made longer or shorter,
 • the nose may be larger or smaller,
 • the nose may be narrow or wider,
 • cosmetic issues like an off-center nose or humps,
 • breathing passages,
 • the nose may be refined with subtle changes.
cosmetic rhinoplasty

Most of patients choose surgery to improve the appearance of their nose. The nose is the most prominent facial feature. Its appearance can affect the balance of the entire face. Nose surgery has a very high patient satisfaction rate and the potential to boost your self-esteem and improve your quality of life. It is very important to have realistic expectations for the most successful results. During your consultation, dr Zoń will create a personalized treatment plan to discuss with you.

rhinoplasty

nasal fractures

Many patients choose nasal surgery to correct a nasal fracture. When injury occurs to the facial bones, appropriate treatment is necessary as soon as possible. Nasal fractures are also the most common type of fracture to the face and they often go unrecognized at the time of the accident or trauma. After injury to the nose, it is recommended to get an early assessment by a nose specialist to recommend the proper action and to exclude any internal nasal injuries that may cause long term problems. If addressed very soon after the injury, simple surgery may be performed to treat the fracture. If the fracture goes undiagnosed or untreated, more formal surgical intervention may be required.

deviated septum repair

A deviated septum is a condition in which the center cartilage of the nose, or the nasal septum, is off-center, which can create breathing difficulties. The condition is usually more pronounced on one side and it may result in sinusitis or chronic sinus infections. Septum may be present from birth or it may be the result of trauma and may progress or become worse with time. Surgical correction of a deviated septum through surgery can result in dramatically improved breathing.

Rhinoplasty surgery requires the skills of a specialist and an individualized approach for every patient that considers the limitations of the patient’s nasal structure, the desired results, the effects of surgery on the function of the nose and both short-term and long-term results. Over one-third of the nasal surgery procedures, dr Zoń performs are complex revision cases that are the result of undesired results from previous surgery. That’s why it is essential to choose the right plastic surgeon the first time.

Please feel free to call on (48) 605 206 407 or email if you would like any additional information about this procedures.

plastyka nosa | korekcja nosa

 

 

ear surgery zon

ear surgery

The current trend is to minimize intervention, keeping it simple, reducing downtime and the risk of complications. Otoplasty or correction of prominent ears involves the alteration of the shape of the ear to render it more normal and to place the ear closer to the scalp. Dr Zoń is a leading aesthetic, plastic and reconstructive surgeon in Warsaw, Poland. He offers ear surgery (otoplasty) as part of his comprehensive range of surgical procedures available.

ear surgery

Ears come in all shapes and sizes. Patient may have one ear more prominent and a different shape compared to the other ear.At other times an ear may not have developed an appropriate fold in the anti-helical rim. These ears are affectionately called ‘bat ears’. Some patients may find that their earlobes are too large. From other side ears are sitting in an oblique fashion. Either way, at times patients, will go to great lengths to try and camouflage their ears with either hair styling or wearing hats or scarves.

otoplasty or ear pinning

This procedure is performed as a day surgery procedure. The procedure can be performed under local anesthesia or general anesthesia depending on the technique that is used to set back the ear. The procedure takes one to two hours. The incisions are made behind the ear so that all scars are hidden.

ear pinning

The ear cartilage has been re-shaped into a more pleasing position. Shape dissolvable sutures are then used to support the cartilage in this new position. These sutures usually dissolve over a period of six months. They do not need to be removed. This is especially important for children who often are afraid.  At the end of the procedure, the ear skin is then re-draped over this new cartilage framework and any excess skin can then be removed. The scar line is hidden behind the ear. A dressing is then placed which usually stays in place for seven days. Patients are allowed to go home on the day of surgery. Antibiotics are prescribed to reduce the risk of infection.

after ear surgery

The head bandage is removed after seven days. Then patients are allowed to shower and wash their hair. They are instructed to wear a specialist headband to support their ears of a night-time for a further five weeks. This avoids inadvertent folding of the ear during sleep. Often the ear skin will feel somewhat numb and tingling will start to return to the ear skin over the next few weeks.

CONTACT:

https://chirurgplastyk.pl/en/contact/

EYELID SURGERY:

https://chirurgplastyk.pl/en/eyelid-surgery/

BREAST AUGMENTATION:

https://chirurgplastyk.pl/en/breast-augmentation/

 

PLASTYKA USZU |  KOREKCJA USZU:

plastyka uszu | korekcja uszu

PCHP

Plastic Surgery Consultant

procedures

procedures

cosmetic, plastic and reconstructive surgery | dr Bartłomiej Zoń

Plastic surgery includes surgical and nonsurgical procedures. The main goal is to enhance and reshape structures of the body to improve appearance and confidence. It is not life-saving medicine. Healthy individuals with a realistic expectation and a positive outlook are appropriate candidates for this procedures. Remember, that plastic surgery is a personal choice. All procedures should be done for yourself, not to meet someone else’s expectations. It also can’t be a way to achieve an ideal appearance.

list of most popular plastic surgery procedures

Within the following pages, dr Zoń present some of the most common procedures. Remember that there is no surgical procedure without risk. A discussion of all potential benefits and complications should be held during consultation with a board-certified plastic surgeon.

the top five surgical procedures were:

Breast augmentation, which is intended to enlarge or change the shape of the breasts. These procedures will help you to achieve the size and shape of breasts that you want. Dr Zoń will explain all issues concerning breast augmentation including the pros and cons of silicone implants, cost of surgery, potential problems and complications, and recovery time.

https://chirurgplastyk.pl/en/breast-augmentation/

Liposuction, which is intended to remove excess body fat.This is a helpful procedure to reduce volume and reshapes specific areas of the body by removing the excess fat deposit, improving body proportions and contours procedure. Liposuction is accomplished by local anesthesia or with general anesthesia. It all depends on the extent of the procedure.

https://chirurgplastyk.pl/en/liposuction/

Nose reshaping enhances the proportions of your nose and facial harmony. Sometimes It could restore missing functions. Also known as rhinoplasty or nose job. Dr Zoń can resize and reshape your current nose if necessary. Nos reshaping is accomplished by general anesthesia.

https://chirurgplastyk.pl/en/rhinoplasty/

Eyelid surgery or blepharoplasty, intended to lift sagging eyelids. Surgical procedures to remove skin and either adds or removes eyelid fat. Eyelid surgery can be performed on the upper lids, the lower lids or both. The eyelid is accomplished usually by local anesthesia.

https://chirurgplastyk.pl/en/eyelid-surgery/

Facelift, which is intended to enhance the appearance of sagging, drooping and wrinkled skin on the face, or both face and neck. It helps to improve visible signs of aging. The facelift is accomplished by local anesthesia – mini lift, or with general anesthesia. It all depends on the extent of the procedure.

facelift

Plastic Surgery Consultant

dr Bartłomiej Zoń

about me

about dr Zoń

If you are reading this, you have found one of those rare surgeons who is a true artist in the field of aesthetic and reconstructive plastic surgery in Warsaw, Poland. Over his lengthy career, breast augmentation, rhinoplasty, tummy tuck and eyelid surgery has been among Dr. Zoń most popular procedures at his plastic surgery procedures practice.

Why plastic surgery?

Dr. Bartłomiej Zoń realized that he had to continue his medical career combining art, science, mind and hand skills. Plastic surgery would allow him to mix and use all his considerable talents. The word “natural” doesn’t even begin to describe his results — he is a perfectionist. With his combination of aesthetic taste and technical competence, you would be hard-pressed to find a better outcome from plastic surgery proceeders.

about dr Zoń

PERSONAL INFORMATIONS

Business Address:

CHECINSKI CLINIC

+48 605 206 407

www.chirurgplastyk.pl

Warsaw, Poland

 

CURRICULUM VITAE

 

Bartholomew Zon, M.D.

Place of Birth: Warsaw, Poland

Citizenship: Poland

EDUCATION

Medical School 1993-1999: M.D.;  Military Medical Academy, Lodz, Poland

Postgraduate 2001-2009: General Surgery Specialization Military Institute of Medicine Warsaw, Poland

Postgraduate 2009-2016: Plastic Surgery Specialization Military Institute of Medicine Warsaw, Poland

ACADEMIC APPOINTMENTS

2005-2009 Assistant

Military Institute of Medicine Warsaw, Poland

2009-present Senior Assistant

Military Institute of Medicine Warsaw, Poland

HOSPITAL APPOINTMENTS

2001-2009 Residency, General Surgery Military Institute of Medicine Warsaw, Poland

2009-2016 Residency, Plastic Surgery Military Institute of Medicine Warsaw, Poland

PROFESSIONAL ACTIVITIES AND SOCIETIES

2005-present Polish Society of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery Active Member

2005-present International Confederation of Plastic And Reconstructive Aesthetic Surgery Active Member

 

error: www.chirurgplastyk.pl